Advokat med fokus på fel i fastighet m.m.

brottmål

Verksam vid Advokatfirman Notarius är advokaten Paul Forsberg. Advokat Paul Forsberg har ett särskilt intresse för brottmål och ärenden rörande fel i fastighet, men har flera ytterligare verksamhetsområden (se nedan).

Om du önskar anlita advokat Paul Forsberg kan du kontakta honom per e-post paul.forsberg@advokatnotarius.se eller ringa honom på hans mobiltelefonnummer 073-6807219.

Advokat Paul Forsberg

Bakgrund

Innehavare av Advokatfirman Notarius sedan 2021
Delägare i Advokatfirman Frenander 2018-2021
Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2017
Biträdande jurist hos Advokatfirman Frenander 2015-2017
Hovrättsassessor vid Örebro tingsrätt 2014-2015
Tf hovrättsassessor i Göta hovrätt 2013-2014
Tingsfiskal vid Örebro tingsrätt 2010-2013
Hovrättsfiskal i Göta hovrätt 2009-2010
Tingsnotarietjänstgöring 2007-2009
Jur kand Uppsala universitet 2006                                                        

Verksamhetsområden

fastighetsrätt (fel i fastighet)