Advokat

Advokat med fokus på straffrätt, fastighetsrätt och konsumenträtt m.m.

brottmål

Verksamhetsområden

Verksam vid Advokatfirman Notarius i Örebro är advokaten Paul Forsberg. Advokat Paul Forsberg är specialiserad på straffrätt (brottmål) och har därutöver ett särskilt intresse för ärenden rörande fel i fastighet och konsumenträtt, men han har också flera ytterligare verksamhetsområden såsom förvaltningsrätt, asylrätt och affärsjuridik (se ”Läs mer” nedan). Hans bakgrund som domare har givit honom erfarenhet och kunskap som är av stort värde i rollen som advokat. Advokat Paul Forsberg är också notarius publicus i Örebro kommun.

Kontakt

Om du önskar anlita advokat Paul Forsberg kan du kontakta honom per e-post paul.forsberg@advokatnotarius.se eller ringa honom på hans mobiltelefonnummer 073-6807219. Advokat Paul Forsberg har mottagningskontor i både Örebro och Arboga.

Advokat Paul Forsberg

Bakgrund

Innehavare av Advokatfirman Notarius sedan 2021
Notarius publicus i Örebro kommun sedan 2019
Biträdande notarius publicus i Örebro kommun 2018-2019
Delägare i advokatbyrå i Örebro 2018-2021
Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2017
Biträdande jurist hos advokatbyrå i Örebro 2015-2017
Hovrättsassessor vid Örebro tingsrätt 2014-2015
Tf hovrättsassessor i Göta hovrätt 2013-2014
Tingsfiskal vid Örebro tingsrätt 2010-2013
Hovrättsfiskal i Göta hovrätt 2009-2010
Tingsnotarietjänstgöring 2007-2009
Jur kand Uppsala universitet 2006                              

Läs mer

fastighetsrätt (fel i fastighet)