Notarius Publicus i Örebro

Mottagningsställe för Advokatfirman Notarius och Notarius publicus Örebro i Grenadjärstaden
Advokatfirman Notarius mottagningsställe är beläget i anrika Grenadjärstaden, i en av den numera nedlagda militära I3-anläggningens bevarandemärkta byggnader, på adressen Beväringsgatan 10 i Örebro.

Advokatfirman Notarius utgör mottagningsställe för ärenden hos notarius publicus i Örebro kommun. Notarius publicus Örebro erbjuder apostille och legalisering / notarisering, dvs. kan bistå med att bevittna namnteckningar, intyga att kopior överensstämmer med uppvisade originalhandlingar och bekräfta att översättningar har gjorts av auktoriserade översättare m.m.

I grunden är Advokatfirman Notarius en humanjuridisk och affärsjuridisk advokatbyrå, med särskild inriktning på straffrätt (brottmål), förvaltningsrätt (LVU-, LVM- och LPT-mål), asylrätt, fastighetsrätt (fel i fastighet / fastighetstvist) och konsumenträtt.

Vad önskar du hjälp med?

Jag önskar anlita advokat

Jag önskar besöka notarius publicus  

Notarius publicus Örebro

Notarius publicus

Notarius publicus (latin för ”offentlig notarie”) är förordnad av Länsstyrelsen för att bistå allmänheten bl.a. med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter.

Apostille Örebro